25.01.2022
Projekt podpira MVZT

Angleška stran/English version

Iz o COKS - Center odprte kode Slovenije

Skoči na: navigacija, iskanje

Kaj je Odprtokodna programska oprema?

Odprtokodna programska oprema (OKPO) je naziv za programsko opremo, katere izvorna koda je prosto dostopna. To hkrati pomeni, da je to kodo mogoče prosto uporabljati, raziskovati njeno delovanje, spreminjati in razširjati tako originalne kot dopolnjene in spremenjene kopije tega programja.

Glavne značilnosti odprtokodnih programov so:

  • brezplačnost: programska oprema je brezplačna, kljub temu pa lahko nastanejo stroški, povezani z njo. Ti se nanašajo predvsem na namestitev in vzdrževan je te opreme,
  • odprtost: izvorna koda programov je prosto dostopna in jo je dovoljeno spreminjati. To pomeni, da jo je mogoče tako prevesti v lokalne jezike kot tudi spreminjati njeno funkcionalnost in s tem prilagoditi svojim potrebam,
  • sodelovanje: moč odprtokodnih programov je v tem, da ljudje, ki programe izboljšujejo, spreminjajo in prilagajajo, vračajo nazaj odprtokodni skupnosti, ki ima tako od teh izboljšav koristi.


Filozofijo, ki stoji za odprto kodo, bi lahko označili za elektronsko različico generičnih zdravil. Tudi pri njih je objavljena sestava in recept, tako da jih lahko izdeluje vsak, ki ima za to ustrezne možnosti. S tem so postala zdravila cenejša in dostopnejša širšemu krogu bolnikov. Podobno je z OKPO – ker zanjo ni potrebno plačevati licenčnin in tantiem, so takšni programi dosegljivi širokemu krogu uporabnikov, ki jih tako lahko brezplačno uporabljajo, hkrati pa tudi spreminjajo in prilagajajo sovjim potrebam.


Kdaj nek program velja za odprtokoden?

Kljub temu, da velja v odprtokodnem svetu precejšnja svoboda, pa tudi tu veljajo neka pravila. Obstaja več deset vrst licenc, od katerih sta najbolj znani GNU/GPL in BSD. (bistvo ene in druge)


Zanimive povezave

Public sector and Open Source

FSF Europe

ADAE

Open Source Academy UK

ObjectWeb Consortium

Open Source Observatory

Odprtokodne licence, podprte s strani OSI (Open Source Initiative)

Obrazložitev licenc prostega programja