07.12.2021
Projekt podpira MVZT

Angleška stran/English version

Iz o COKS - Center odprte kode Slovenije

Skoči na: navigacija, iskanje

Ustanovitev Centra Odprte Kode Slovenije

Maribor, 14.09.2007 – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je letos prvič objavilo razpis za izbor izvajalca za razvojno-podporni center odprte kode (COKS- Center Odprte Kode Slovenije). Na razpisu je zmagal konzorcij, ki ga sestavljajo gospodarske družbe in neprofitne organizacije, pod vodstvom podjetja Agenda d.o.o. Center odprte kode se pojavlja prvič v takšni obliki v Sloveniji in bo uporabnikom nudil storitve pomoči in podpore ter bo zagotavljal rešitve za potrebe javnega in zasebnega sektorja. Vse storitve, ki jih izvaja COKS, izvajajo organizacije ustanoviteljice konzorcija, oziroma njihovi zaposleni ali pogodbeni sodelavci.

Glavni cilj ustanovitve centra je vzpodbuditi razvoj, širjenje in uporabo programske opreme in rešitev temelječih na odprti kodi. Zaradi tega so v okviru ustanovitve COKS-a zagotovili sistemsko podporo, klicni center in razvoj aktualnih odprtokodnih rešitev. Med glavne naloge centra sodijo nudenje pomoči in svetovanje uporabnikom pri rešitvah, temelječih na odprti kodi, ter svetovanje javnemu sektorju pri uvajanju, implementaciji in uporabi odprtokodnih rešitev.

Center nastopa tudi v vlogi nacionalnega koordinatorja na področju strategij odprte kode ter vzpodbujevalca sodelovanja med različnimi neprofitnimi organizacijami, gospodarskimi subjekti ter posamezniki. Vizija centra je oblikovati nacionalne strategije pri razvoju, uporabi in širjenju odprte kode, istočasno pa bo center združeval uporabnike v javnem in zasebnem sektorju, odprtokodno skupnost in razvijalce ter nacionalne in evropske pobude na področju odprte kode.

Delovanje Centra Odprte Kode Slovenije se financira na več načinov. Ustanovitev COKS in začetno delovanje financira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, potem so tu še sredstva in aktivnosti ustanoviteljev, deloma se bo delovanje centra pokrivalo od prodaje storitev na trgu, upajo pa tudi na dodatna sredstva iz evropskih skladov.

Več informacij na www.coks.si, ali pišite na info@coks.si