30.05.2023
Projekt podpira MVZT

Angleška stran/English version

Iz o COKS - Center odprte kode Slovenije

(Primerjava redakcij)
Skoči na: navigacija, iskanje
Trenutna redakcija (08:41, 17. november 2011) (spremeni) (undo)
 
Vrstica 8: Vrstica 8:
[mailto:podpora@coks.si podpora@coks.si]
[mailto:podpora@coks.si podpora@coks.si]
-
+386 (0)2 421 61 54
+
+386 (0)2 421 61 53

Trenutna redakcija

Center odprte kode Slovenije (COKS) je nacionalni spodbujevalec razvoja, uporabe in znanja o odprtokodnih tehnologijah in rešitvah. Razvojno podporni Center Odprte Kode Slovenije nudi uporabnikom centraliziran sistem storitve pomoči in podpore ter zagotavlja rešitve za potrebe javnega in zasebnega sektorja.

www.coks.si

info@coks.si

podpora@coks.si

+386 (0)2 421 61 53


Poslanstvo

Poslanstvo COKS je pospeševanje razvoja odprtokodnih rešitev, vzpodbujanje uporabe in oblikovanja dobrih praks ter širjenje znanja in vedenja o prednostih odprtokodnih informacijskih rešitev tako v gospodarstvu, javnem sektorju, kakor tudi med končnimi uporabniki.

Poslanstvo COKS je tudi povezovanje in sodelovanje uporabnikov in razvijalcev ter ponudnikov, zato vabimo k sodelovanju vsa zainteresirana podjetja, posameznike in organizacije, ki se ukvarjajo s tehnologijami odprte kode.


Aktivnosti

Cilj ustanovitve centra je spodbuditi razvoj, širjenje in uporabo programske opreme in rešitev temelječih na odprti kodi. Zaradi širše uporabe in penetracije tovrstnih rešitev smo zagotovili sistemsko podporo, klicni center in razvoj aktualnih rešitev.

Naloge


Cilji

 • uvajanje rešitev temelječih na odprti kodi
 • podpora rešitvam temelječim na odprti kodi
 • usposabljanje uporabnikov rešitev temelječih na odprti kodi
 • razvoj in lokalizacija rešitev temelječih na odprti kodi
 • povečanje uporabe rešitev temelječih na odprti kodi
 • računalniško opismenjevanje za rešitve temelječe na odprti kodi
 • povečanje dostopnosti in uporabnosti rešitve temelječih na odprti kodi
 • dvig nivoja uporabe rešitev temelječih na odprti kodi v vseh segmentih družbe (v javnem in zasebnem sektorju)


Sodelujoče organizacije

Ustanovitelji

Ustanovitelji COKS so združeni v konzorcij, ki ga sestavljajo naslednje organizacije (abecedni vrstni red):

Pridruženi člani:

Povabilo k sodelovanju

Članice konzorcija COKS združuje interes po sodelovanju na področju Odprte Kode ter določila Konzorcijske pogobe, ki predvideva tudi širitve konzorcija. Zato k sodelovanju vabimo vse pravne osebe, ki jih zanima sodelovanje in sprejemajo določila Konzorcijske pogodbe.


Koordinator

Koordinator COKS je podjetje Agenda d.o.o.

Agenda Open Systems d.o.o.

Ulica Pohorskega bataljona 49

2000 Maribor

tel: 02 421 61 31

www.agenda.si

info@agenda.si


Financiranje

Delovanje COKS se financira na več načinov:

 • ustanovitev COKS in začetno delovanje financira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS.
 • sredstva in aktivnosti ustanoviteljev
 • prodaja storitev na trgu
 • sredstva EU